Fødselsmodning

Her bliver du både fysisk og mentalt så klar og forberedt som muligt til selve fødslen.

Du kan bestille en fødselsmodningskonsultation fra graviditetsuge 37+0, og jeg anbefaler 1 til 2 konsultationer pr. uge frem til termin, for at opnå størst mulig effekt.

Ved første fødselsmodningskonsultation, vil vi indledningsvis have en samtale om fødslens start, de vigtige fødselshormoner, der skal til for at lave veer og hjælpe dig og din baby gennem fødslen. Vi vil også tale om, hvad du og din partner/fødselshjælper selv kan gøre for at skabe de bedste betingelser for at fødslen kan gå i gang af sig selv.

Som ved en jordemoderkonsultation måler jeg dit blodtryk og tjekker din urin for sukker, protein og evt. tegn på urinvejsinfektion. Jeg laver en udvendig undersøgelse, hvor jeg mærker på din mave for at vurdere, hvordan barnet ligger, skønner barnets størrelse og måler livmoderens længde. Og så skal vi selvfølgelig lytte hjertelyd.

Herefter vil vi modne din krop til fødslen med fødselsmodnende rebozo-massage og akupunktur.

Vi afslutter med en guidet afspændings-meditation, mens du ligger med akupunkturnålene, så du mentalt bliver klar til fødsel.

Fødslesmodende rebozo-massag er en massageform med tørklæde – en rebozo – hvor den gravide bliver vugget og rystet blidt. Massagen hjælper din krop til at blive godt afspændt og dermed mere modtagelig over for yderligere modning med eksempelvis akupunktur eller hindeløsning. Rebozo optimere babys indstilling i bækkenet og hjælper dermed baby med at stille sig klar til fødslen, hvorved

hovedet kan give en påvirkning af livmoderhalsen indefra og fremme den spontane opstart af veer. Derudover kan det være med til at skabe balance og energi-flow i den gravide krop.

Modningsakupunktur Med akupunktur kan man skabe balance i kroppen og tilføre energi til de processer, som er nødvendige for, at kroppen går spontant i fødsel. Livmoderhalsen blødgøres og forberedes til den forestående fødsel. Det er ikke en igangsættelse eller provokation af veer, men i højere grad en metode til at skabe de optimale betingelser for at kroppen går spontant i fødsel, når den og baby er klar.

Studier har vist, at kvinder som modtager fødselsmodnende akupunktur, bestående af 1-2 behandlinger om ugen de sidste uger før terminsdatoen, oftere går spontant i fødsel, føder hurtigere og med færre bristninger, end kvinder der ikke modtager akupunktur.

Kvinder, der har modtaget akupunktur i graviditeten, kan også opleve større effekt af akupunktur under fødslen.

Over termin – hindeløsning og igangsættende akupunktur Hvis du er gået over din terminsdato, eller hvis du ved, at din fødsel skal igangsættes på et givent tidspunkt, tilbyder jeg at foretage en indvendig undersøgelse for at vurdere, om kroppen er moden til en hindeløsning. Er du moden til det, kan vi sammen vurdere om en hindeløsning vil være en god løsning for dig.

En hindeløsning er ikke en igangsættelse, men et blidt skub til din krop og endnu et led i at modne din krop til fødsel. Ved en hindeløsning på det helt rigtige tidspunkt, kan man opleve at gå i fødsel inden for det næste døgn.

Efter termin er der også mulighed for at bruge lidt mere intense akupunkturpunkter, som i højere grad kan være med til at sætte fødslen i gang.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os