Fødselsforberedelse

Fødslen kan fylde meget i en graviditet, både for den kommende mor og partner, for hvordan forbereder man sig egentlig bedst på en så stor og skelsættende begivenhed som fødslen?
Eller en tidligere fødselsoplevelse, der ikke helt forløb som håbet, kan have sat dybe spor, der kan få den kommende fødsel til at virke som en nærmest uoverkommelig opgave.

Jeg tilbyder individuel fødselsforberedelse til jer som par, dig der skal være solomor, eller til den kommende regnbuefamilie, uanset om det er første gang I skal føde, eller om I har prøvet det før.

Fødselsforberedelsen tager udgangspunkt i jeres specifikke behov og ønsker, og den foregår hjemme i jeres trygge rammer.
Jeg anbefaler, at I deltager i fødselsforberedelse mellem graviditetsuge 32-37.

Ud fra jeres ønsker former jeg fødselsforberedelsen, så I får netop den viden, I har brug for at føle jer trygge og godt klædt på til den sidste del af graviditeten, til fødslen og til den tidlige barselstid.
Fødselsforberedelsen vil være en blanding af faktuel undervisning og konkrete fysiske øvelser i form af bl.a. vejtrækningsøvelser, små visualiserings-meditationer, fødestillinger, rebozo, massage og akupressur.

Jeg anbefaler, at vi i fødselsforberedelsen når forbi emner, der vil gøre jer klogere på fødslens start, give jer indsigt i fødslens faser og forventelige forløb, har fokus på partnerens eller fødselshjælperens rolle under fødslen med konkret viden om alle processerne i en fødsel ,og hvordan den fødende bedst hjælpes og guides gennem fødslen.

I vil få øvelser til håndtering af veer, og grundig information om smertelindringsmulighederne, både naturlige og medicinske. I vil få indsigt i jordemoderens arbejde på fødestuen og blive godt forberedt til tiden lige efter fødslen og til jeres første møde med det nyfødte barn. Derudover vil vi også snakke om mulige komplikationer under fødslen, og hvordan disse kan forandre fødselsforløbet.

Der er afsat 3 timer til individuel fødselsforberedelse af én undervisningsgang. Der er mulighed for tilkøb af længere tid efter behov.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os